Operator projektu

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to uznana marka, która od 1991 roku wspiera rozwój gospodarczy przede wszystkim regionu łódzkiego i działających w nim przedsiębiorstw. Jako jednostka ekspercka dysponuje wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas administrowania programami pomocowymi, pozyskiwania środków i zarządzania projektami oraz wspierania regionalnej przedsiębiorczości. Zdobyte doświadczenie w realizacji projektów dotyczących finansowania rozwoju kwalifikacji i kompetencji pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstw, nabytych w formie usług szkoleniowych pozwala traktować ŁARR S.A. jako partnera w biznesie.

O projekcie "Kompetencje wysokich lotów"

Celem projektu jest udzielenie wsparcia mikro-, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom (dla minimum 158 pracowników) poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym, lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze lotniczo-kosmicznym. Projekt realizowany jest w okresie od października 2021 roku do 30 listopada 2023 roku.


W ramach realizowanego projektu możesz uzyskać maksymalne wsparcie wynoszące 80 % wartości odbytego szkolenia/doradztwa. Ponadto w projekcie zaplanowano limity w kwocie 50.000,00 zł (z uwzględnieniem wkładu własnego) na jedno przedsiębiorstwo oraz w kwocie 7.500,00 zł (z uwzględnieniem wkładu własnego) na jednego pracownika.

Dla kogo?

Wsparciem w projekcie zostaną objęci pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniający warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej. W projekcie możliwy jest udział pracowników dużych przedsiębiorstw z zastrzeżeniem, iż uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami jedynie w przypadku sektorów przemysłowych związanych z reindustrializacją, tj. PKD 30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, jednakże nie więcej niż 43 osoby.
Pierwszeństwo w projekcie będą miały przedsiębiorstwa, które:
  • posiadają PKD wiodące zgodne z wskazaniami sektora lotniczo-kosmicznego:
  • PKD C.30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (244,16 276)

  • PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (1551, 4 653)

  • PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (575, 14 613)

  • PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

  • PKD 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów (łącznie PKD 26.5: 1287, 16 960)

  • PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (743, 993)

  • PKD 51.22.Z Transport kosmiczny (łącznie PKD 51.2: 107, 394),

    • wskazują, że w usłudze rozwojowej udział weźmie kobieta;
    • wskazują, że w usłudze rozwojowej udział weźmie osoba z niepełnosprawnością;
    • pierwszy raz aplikują o wsparcie w ramach projektu.

    Ważne - sprawdź

    W projekcie możliwy jest udział pracowników dużych przedsiębiorstw z zastrzeżeniem, iż uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami jedynie w przypadku sektorów przemysłowych związanych z reindustrializacją, tj. PKD 30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, jednakże nie więcej niż 43 osoby.

    Tematyka szkoleń

    Wybór zagadnień, w których możesz przeszkolić swoich pracowników lub kadrę zarządzającą jest bardzo duży. Sektorowe Rady ds. Kompetencji w ramach sektora lotniczo-kosmicznego przygotowały listę aż 42 zagadnień. Sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie:

    Jak wziąć udział w projekcie?

    Aby wziąć udział w projekcie musisz przejść kilka prostych kroków dotyczących rekrutacji, zawarcia umowy i sfinansowania zrealizowanej usługi. Poniżej kilka najważniejszych z nich:
    • 1Formularz rejestracyjny

      Wypełnij formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP lub skorzystaj z linku Kliknij
    • 2Formularz zgłoszeniowy

      Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Skorzystaj z linku - pobierz
    • 3Wniosek o przyznanie wsparcia

      Zawnioskuj o przyznanie wsparcia - Kliknij
    • 4Umowa

      Podpisz umowę z Operatorem i odbierz swój numer ID.
    • 5Tematyka szkoleń

      Zapoznaj się z dostępną tematyką szkoleń oraz stawkami limitów dot. maksymalnych kwot dofinansowania osobogodzin na pracownika dla usług rozwojowych wynikających z rekomendacji Sektorowej Rady.
    • 6Wybór szkolenia

      Zapisz się na wybraną przez siebie usługę szkoleniową lub doradczą dostępną w Bazie Usług Rozwojowych, weź w niej udział, a na zakończenie wypełnij ankietę.
    • 7Opłata za szkolenie

      Zapłać za wybraną usługę firmie szkoleniowej i złóż/prześlij wymagane dokumenty rozliczeniowe do Operatora (ŁARR S.A.).
    • 8Refundacja

      Otrzymaj do 80 % refundacji wynikającej z wartości opłaconych wcześniej usług.

    Kontakt

    Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.